+32 474/28.76.38 Park den Brandt, Antwerpen (Ingang: Acacialaan)Atlantikwall | Luchtoorlog | V-Wapens

Vergeldingswapens

In het museum zijn vele onderdelen, groot & klein, tentoongesteld van de moordende vergeldingswapens waarvan Antwerpen van oktober 1944 tot april 1945 het hoofddoel was. Naast technische duiding aan de hand van deze objecten ligt de nadruk op hoe Antwerpen in het vizier van de V1 en V2 kwam en de impact op de stad en haar haven.

Als reactie op de bombardementen die Duitse plaatsen in puin legden zette Hitler vanaf 1944 twee revolutionaire wapens in tegen Engelse steden om deze geallieerde “Luchtterreur” te vergelden.

De ontwikkeling tot en met de operationele inzet van zowel de ingenieuze V1 als de hoog technologische V2 worden belicht en geven de bezoeker een beeld over de enorme inspanningen die er voor nodig waren. De zwaarste kost werd uiteindelijk betaald door de vele dwangarbeiders die voor hun productie stierven, meer dan er slachtoffers vielen bij inslagen.

Begin september vielen de Duitse afvuurstellingen in Frankrijk stelselmatig in geallieerde handen en hoefde men in Engeland tot maart 1945 geen V1’s te vrezen. Hoewel al snel V2’s volgden werden van deze laatste de meeste toch op Antwerpen afgevuurd, als haar haven actief werd kon men enige vergelding helemaal vergeten…

Met een bepalende rol voor het verloop van de oorlog in het Westen kwam Antwerpen zo’n 5 weken naar haar bevrijding terug aan het front te liggen. Met de V2 en later ook de V1 probeerde Hitler haar haven, waarmee de geallieerden hun overmacht aan troepen en materiaal aan Duitsland’s voordeur konden afzetten, te vernietigen. Ook met zijn grote “Ardennen offensief” eind 1944 hoopte hij, de laatste reserves in het Westen opofferend, deze cruciale bevoorradingshaven te bereiken.

Ondanks al Hitler’s pogingen kon door de intacte Antwerpse haven Duitsland ook vanuit het Westen snel overrompeld worden.

De vele offers die hiervoor gebracht moesten worden door burgers en soldaten in, rond en ver buiten de stad mogen nooit vergeten worden. Thema’s als de redelijk vlotte bevrijding, de veel minder vlotte Slag om de Schelde en de constante luchtverdediging rond de stad zelf worden met informatie, foto’s en kaarten verduidelijkt om een klaar overzicht te geven van de oorlogsgebeurtenissen.

Hoewel tegen de cruciale havenstad het vergeldingsaspect niet zozeer speelde was de terreur er niet minder om. 6 Maanden werden stad en haven bestookt wat ook voor het gebied rond de stad dramatische gevolgen had, dag en nacht was men nergens het leven zeker.

Tijdens deze gehele periode kon op elk moment de dood toeslaan, plotseling en sneller dan het geluid bij de V2 of juist tergend traag aangekondigd bij de V1 met zijn typische motorgeluid. Hoe de inwoners, arbeiders en hulpverleners met deze constante dreiging en verwoesting om gingen krijgt uiteraard ook aandacht in ons museum. In de hoop dat Antwerpen ooit een volwaardig museum over de V-wapen periode krijgt trachten wij met de tentoonstelling de herinnering eraan alvast mee levend te houden, “Opdat wij niet vergeten”.

Heeft u een getuigenis, foto of object dat aan ons project kan bijdragen, digitaal of in het museum?
Klik hier om het ons te laten weten.

 

©V2rocket.com

Kaart met inslagen

Op V2rocket.com vindt u bij het uitstekend artikel “City of Sudden Death” een kaart met inslagen.
Klik op de kaart links om ze te vergroten of klik hier om naar het artikel te gaan (Engels).

Lijst met inslagen

Schrijver Pieter Serrien werkt aan een lijst met inslagen op België waar indien mogelijk dieper op incidenten wordt ingegaan. Uw hulp kan hierbij van onschatbare waarde zijn, denkt u een correctie of aanvulling te hebben twijfel dan niet ons daar over in te lichten voor deze info mogelijk verloren gaat. Klik hier voor de lijst.

Detail van een Duits propaganda pamflet uitgeworpen door een V1 op weg naar Antwerpen.

Klik hier voor een uitzonderlijk artikel over V-wapen propaganda (Psywarrior.com)

Alle rechten voorbehouden © vzw Bunker en Vliegtuig Archeo Antwerpen | Links worden aangemoedigd