+32 474/28.76.38 Park den Brandt, Antwerpen (Ingang: Acacialaan)Atlantikwall | Luchtoorlog | V-Wapens

Nachrichtenstand

Nachrichtenstand für Höhere Stäbe, type 618

In de nabijheid van grote commandoposten van het Duitse leger werden er ook grote verbindingsbunkers voorzien. In ons bunkerdorp is dit ook het geval. Aanvankelijk werd er één van de villa’s gevorderd in de Della Faillelaan waarvan de kelder tot “Nachrichtenstand” omgevormd werd. Naarmate de oorlog vorderde en de Geallieerden het luchtruim overmeesterden, was men genoodzaakt een bomvrije verbindingsbunker te voorzien. Deze werd 500 meter naar het noord-westen van de Führungsbunker gebouwd, op een locatie genaamd “Wilryckse Plein”. Deze bunker bestaat vandaag de dag nog en bevind zich nabij de voetbalkantine van de Wilrijkse pleinen.

De Nachrichtenstand van het 89ste legerkorps is van het regelbau-type 618. Van dit type zijn er in gans europa nog maar een handjevol te vinden maar binnen de verdedigings-sector “15 KVA A” werden er nog eens drie gebouwd. Eén voor elk hoofdkwartier van zo’n Küstenverteidigungsabschnitt. Een eerste bijkomende 618 vind je in Roeselare terug in het hoofdkwartier van de “KVA A3″ sector, een tweede 618 bevond zich in Oostburg waar het hoofdkwartier van de “KVA A2″ sector gevestigd was en een derde 618 vind je terug nabij Middelburg op Walcheren in het hoofdkwartier van de “KVA A1″ sector. Deze laatst genoemde 618 word door de stichting bunkerbehoud volledig gerestaureerd!

De reden waarom onze 618 zich 500m van de bevelvoeringsbunkers vandaan bevind is geheel volgens de voorschriften welke door de vestingbouwers opgelegd werd. In deze voorschriften vinden we de volgende verklaring terug:
Lage des standes: Zweckmäßig in einem abstand von 300 – 500 meter von Gefechtsstand des Stabes. Die lage muß so sein, daß eine einwandfreie Strahlung der Antennen möglich ist.
De verbindingsbunker van het type 618 stond in voor het behoud van zoveel mogelijk telefoonverbindingen, in vredestijd via het telefoonnet, maar in oorlogstijd als er lijnverbindingen zouden uitgeschakeld worden via “Festungsantennen” die door het dak geschoven werden. Voor een optimaal gebruik van deze antennes, mochten er geen andere stralingsbronnen in de buurt zijn. Vermits onze Quartiermeister en Führungsbunker ook uitgerust waren met zulke aansluitpunten, moest de nieuwe nachrichtenstand 500m verderop gebouwd worden.

618 001

Onze 618 op het Wilryckse Plein was uitgerust met maar liefst 12 Festungsantennen. Een extra kon ook via het observatieplatform (de Öffene beobachter) opgesteld worden. In de nabijgelegen manschappenbunkers van het type 622 vinden we uitzonderlijk ook nog eens 8 aansluitpunten pér bunker terug voor zo’n Festungsantenne. Als we dit optellen kon het hoofdkwartier van het 89ste legerkorps maar liefst 29 antennes opstellen (lees: 29 verschillende verbindingen) waarmee men kon communiceren met de troepen aan het front. Dit om u maar een idee te geven over het belang van ons bunkerdorp gedurende de tweede wereldoorlog!
Van zodra de 618 en de twee ondersteuningsbunkers van het type 622 voltooid waren, werden de voorziene aansluitpunten in de SK1 Führungsbunkers dichtgemaakt. De drie verbindingsbunkers op het Wilryckse plein stonden dus volledig in voor de telefoonverbinding van het Generalkommando LXXXIX AK.
De Nachrichtenstand is voornamelijk een werkplaats waar de verbindingsofficieren hun ding deden. Om toch een optimale werking te garanderen werd er in het ontwerp een afwachtingsruimte voorzien, het zogenaamde “Bereitschaftsraum”, waar 9 manschappen konden verblijven. Zoals je op het plan ziet kan je de bunker eigenlijk in twee delen.
–> Het grootste deel met een normale toegang (links) en het nahkampfraum waarin de telefoonverbindingen gemaakt werden en bevelen afkomstig uit de SK 1 Führungsbunkers doorgegeven werden aan het front.
–> Een kleiner deel met een brede toegang (rechts) welke fungeerde als “Lagerung”, een opslagplaats voor materiaal.
Als je goed kijkt zie je ook dat er achter deze brede toegang een stockage-plaats bevind met een houten tussenverdieping. Hier werden de reserve telefoonkabels – op bobijnen opgerold – opgeslagen. In de kamertjes ernaast werden batterijen opgeslagen en was het ook mogelijk deze op te laden via het electriciteitsnet. Batterijen had men immers nodig om een continu spanning te garanderen op het telefoonnet.

 

De “Festungsantenne”

001

Een zicht op de Festungsantenne in zowel gesloten als uitgeschoven positie.

0005

De Festungsantenne zoals deze eruit zou gezien hebben als zij geïnstalleerd werd doorheen het bunkerdak.

met dank aan Mart Scholte Lubberink voor het tekenen en ter beschikking stellen van deze 3D-tekeningen!

De “Festungsantenne” was dus niet standaard bevestigd in de doorvoer, maar werd in de antennekamer in houten kisten opgeslagen. Deze antenne was slechts een noodoplossing om een continu verbinding te kunnen garanderen bij het uitvallen van een telefoonnet. Standaard werd dus gebruik gemaakt van telefoonverbindingen die via de Kabelendeverschluß-dozen aan het telefoonnet gekoppeld waren. Om een Festungsantenne aan te sluiten moest men op het dak het pantserstalen sluitstuk gaan openen. De antenne werd uit de berging genomen en in de doorvoer geplaatst. De FM-kabel welke aan de antenne-uiteinden bevestigd was werd in de “Funkaussenanschluss-dose” gestoken. Deze kleine aansluitdoos was met de “Funkinnenanschluss-dose” verbonden. In deze “Funkinnenanschluss-dose” bevond zich een apparaat welke de signalen op de telefoonkabel kon omzetten in golven welke via de antenne verzonden/ontvangen werd.

0001

De “Funkaussenanschluss-dose” zoals deze enkele jaren geleden nog in een commandobunker nabij Oostende terug te vinden was.

0002

In dezelfde Oostendse- commandobunker kon men deze zéér zeldzame “Funkaussenanschluss-dose” terugvinden.
Helaas kreeg deze commandobunker vorig jaar ongewenst bezoek over de vloer welke deze prachtstukken ontvreemden.

504 -- 04 -- 09 02 2013 BFA (234)

Een zicht op het zeer zeldzame toestel dat binnenin de Funkaussenanschluss-dose bevestigd werd wanneer de antennes in gebruik genomen werden.

Alle rechten voorbehouden © vzw Bunker en Vliegtuig Archeo Antwerpen | Links worden aangemoedigd