+32 474/28.76.38 Park den Brandt, Antwerpen (Ingang: Acacialaan)Atlantikwall | Luchtoorlog | V-Wapens

Frans Consulaat

In het jaar 2002 kregen wij van iemand informatie aangaande het Frans consulaat in de Bosmanslei te Antwerpen, er zouden zich in de kelder deuren bevinden met Duitse opschriften alsook enkele machines.

Na een schriftelijk verzoek dat in het Frans opgesteld en verzonden werden, kregen we de toelating om deze kelder te mogen bezoeken.Na een woordje uitleg van de consul mochten we in de kelder.

We konden onze ogen niet geloven: 2 zo goed als nieuwe pantserdeuren type 19P7 1 met het opschrift Gasschleuse en na het binnentreden viel onze kin bijna op de grond, een nagelnieuwe lufter 2,4 met elektromotor, dit hadden we nog nooit eerder gezien. Op de bijhorende filter was er geen plakje roest te bespeuren, de bedieningsschakelaar en bedrading was nog steeds aangesloten. De houten deuren waren zo goed als nieuw en nog de oorspronkelijke kleur zoals ze 59 jaar geleden waren geschilderd. Nog een kamer verder, weer een lufter 2,4 zonder motor hier werd ook het buizenstelsel zichtbaar aan het plafond van de verluchting en ook de versterking die men toen had aangebracht, zware I profielen volledig onder de villa door, dus de volledige gelijkvloers was verstevigd, ook was er een 19P7 deur aangebracht in de muur om naar buiten te kunnen gaan naar de garage.

Verder waren er nog houten deuren met opschriften, ons geluk kon niet meer op want in een aanpalend kamertje was er nog een lufter 2,4 met motor waar ook alle elektro nog op zijn plaats was, in een ander kamertje en klein nooduitgangs-deurtje met daarachter een gang tot achteraan in de tuin. maar de uitgang was stevig afgesloten met een betonnen plaat. Ook in elke kamer waren er overdrukkleppen en uitstroommonden voor verse lucht.

Na ons bezoek hebben we gevraagd aan de consul of hij het wou overwegen om enkele stukken aan ons museum te willen schenken, toch meldde de consul dat hij dit niet wilde, want het was patrimonie de France en het was eigen aan de villa dus moest op zijn het plaats blijven. Dit bleef zo de volgende jaren totdat deze consul werd overgeplaatst. We hebben toen met goede moed de nieuwe consul een nieuwe aanvraag gedaan voor een bezoek, dit werd ons toegestaan. We hadden ook een goed gesprek met de consul doch voor ons was het weer een, non, maar er werd wel vermeld moest het consulaat in de toekomst worden verlaten zouden we op de hoogte gesteld worden.

In het jaar (2012) kregen we te horen dat het consulaat zo verkocht worden, dus werk aan de winkel, ik heb de dagen na het nieuws beginnen met bellen naar het consulaat en kreeg de secretaresse van de consul aan de lijn, ze bleek later van onschatbare waarde te zijn want de consul kon en mocht niet zijn goedkeuring geven het was immers Frans staatseigendom.

Hij moest het vragen aan het Franse overheid, maar blijkbaar is het daar ook in het plafond blijven steken en hoorden we een maand of 2 niets, terug telefonisch contact met de secretaresse en onze vraag zou gesteld worden bij de consul zijn superieuren maar daar werd vermeld dat de consul er maar moest over beslissen, dus heeft de secretaresse de knoop doorgehakt en gaf ons toestemming de materialen naar ons museum over te dragen. De deuren mochten niet verwijderd worden de teksten mochten desgevallend wel verwijderd worden maar was niet mogelijk zonder schade dus deze bleven ter plaatse, na een dagje klussen hadden we de 3 lufters compleet met filters en voorfilters, alle overdrukventielen de luchtmonden en alle elektroschakelaars en bedrading in ons museum, over de deuren moest nog gesproken worden desgevallend met de nieuwe eigenaars wie dat ook mogen zijn.

Na enkele weken probeer ik weer contact te leggen maar geen antwoord meer dan maar eens langsrijden, grote ontsteltenis de villa staat te koop weg consulaat, na enkel maanden eens af en toe te gaan kijken stond op het bord verkocht,paniek wie heeft het gekocht gebeld naar het immokantoor en daar de telefoon van de koper gevraagd dit mochten ze niet geven zonder toestemming van de nieuwe eigenaar maar men zou mij terug contacteren, na enkele dagen telefoon het immokantoor mocht de gegevens geven, het was het (modehuis Essentiel) na enkele telefoontjes aangaande de deuren werd ons de toestemming gegeven om deze af te halen en waren we 13 deuren rijker.

Geschiedenis van het herenhuis. bouw voor 1914 als hotel Villinger gelijkaardig aan hotel Zeller in de van Putlei, beide hotels werden opgetrokken aan 2 aangrenzende percelen in opdracht van Walter Villinger en Emile Zeller uit het toenmalig koninkrijk Württemberg.  Eerste bewoners Vermoedelijk Walter Villinger en echtgenote Ida Esch samen met 2 zonen en 2 dochters namen niet bekend.

Duitse bezetting: Naar stafsbevel van 27/03/1943 was de Festungs-Pioniers-Stab 12 operationeel vanuit de Bosmanslei.

Na de oorlog? Nog geen data van wanneer dit Frans consulaat werd maar is dit gebleven tot 2011 nu eigendom van modehuis Essentiel.

Alle rechten voorbehouden © vzw Bunker en Vliegtuig Archeo Antwerpen | Links worden aangemoedigd