+32 474/28.76.38 Park den Brandt, Antwerpen (Ingang: Acacialaan)Atlantikwall | Luchtoorlog | V-Wapens

Doelstelling van Bunker Archeo

Bunker SK1

Wij hebben als doelstelling de resterende bunkers van de Atlantische Muur (“Atlantikwall”) en zijn verdedigingsstellingen in kaart te brengen, en dit meer bepaald in Frankrijk en België. Door de uitgestrektheid van de Atlantische muur, die zich uitstrekt van Noorwegen tot aan de Spaanse grens kunnen we slechts een gedeelte in kaart brengen.

Veel is al verdwenen wegens bebouwing, of afgebroken uit esthetisch oogpunt of buiten gebruik gesteld door de geallieerden om niet hergebruikt te kunnen worden door de Duitsers. Vele bunkers kan men vrij bezoeken, men dient voorzorgen te nemen  tegen mogelijke gevaren. Er heerst immers volledige duisternis en bij vernielde bunkers zijn door explosie vloeren, plafonds en muren weggeslagen met uitstekende  betonijzers als gevolg. Een helm is hier dus ook aangewezen. Bunkers  op privé gronden dient men vooraf ALTIJD toestemming te vragen om ze te betreden. Het doel van onze arbeid is het vergelijken van de originele plannen van de steunpunten en weerstandsnesten van toen met wat er nu nog overblijft. Zo kunnen we een beeld  vormen wat er werkelijk gebouwd was, en wat nu verdwenen is of onder aarde onzichtbaar is.

Mensen die in het bezit zijn van foto’s, genomen tijdens de oorlog tot en met 1990 van bunkers, open beddingen, geschutsemplacementen, verblijven en dergelijke zouden ons kunnen helpen door dit aan ons bekend te maken en een kopie te bezorgen met de vermelding van plaats en jaartal. En of er kopij recht op de foto’s is. Alvast onze dank.

Alle rechten voorbehouden © vzw Bunker en Vliegtuig Archeo Antwerpen | Links worden aangemoedigd